Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu kredytu samochodowego?

Decydując się na kredyt samochodowy zastanawiamy się jak zachować ciągłość spłaty, aby pozostać wiarygodnym kredytobiorcą w oczach banku i bez przeszkód przejść cały okres finansowania pojazdu. Aby okres spłaty pożyczki przebiegał prawidłowo, należy pamiętać nie tylko o comiesięcznej spłacie, ale i o ubezpieczeniu kredytu na wypadek wystąpienia przyczyn losowych, przez które nie będziemy w stanie wpłacić kolejnej raty.

Banki udzielające nam kredytów opracowały wraz z towarzystwami ubezpieczeniowymi specjalne pakiety ubezpieczeń. Chronią one nie tylko nas, ale i naszą rodzinę przed nieprzyjemnymi skutkami spowodowanymi nieterminowymi wpłatami, których przyczyną może być m.in. utrata pracy lub choroba kredytobiorcy.

Insurance agentUbezpieczenie od utraty pracy

Jest to ubezpieczenie obejmujące najczęściej kilka kolejnych rat kredytu(6-12) w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę. Ochrona dotyczy osób zatrudnionych najczęściej na umowę o pracę na czas nieokreślony. Zdarzają się także ubezpieczenia tego typu świadczone osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Aby dopełnić formalności, które nie obciążą kredytobiorcy niedopełnieniem zapisanym w umowie kredytowej, należy niezwłocznie przedstawić dokumenty poświadczające utratę stanowiska pracy bez swojej winy, np. świadectwo pracy.

Ubezpieczenie od czasowej niezdolności do pracy

Ubezpiecza kredytobiorcę od spłaty określonej liczby rat w przypadku jego choroby lub innych przyczyn losowych. Dotyczy to kredytobiorców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub prowadzącego działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

w przypadku śmierci kredytobiorcy spłata pozostałej części pożyczki, do której dochodzą niekiedy odsetki, przechodzi na ubezpieczyciela. Do wpłaty świadczenia niezbędny jest pisemny wniosek sporządzony przez bank lub rodzinę kredytobiorcy oraz dostarczenie aktu zgonu. Ubezpieczenie na wypadek śmierci może obejmować stałą sumę ubezpieczenia wypłacaną po śmierci kredytobiorcy w odpowiedniej części zarówno bankowi jak i rodzinie zmarłego.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa

spłata pozostałej części kredytu przez ubezpieczyciela następuje w sytuacji, kiedy kredytobiorca doznał trwałego uszkodzenia ciała na wskutek wypadku, co uniemożliwia mu wykonywanie pracy zawodowej. Obowiązkiem kredytobiorcy jest przedstawienie odpowiednich dokumentów poświadczających trwałe inwalidztwo, zaświadczenie z ZUS lub KRUS oraz fakt zaistnienia wypadku (np. notatka policyjna), który doprowadził do trwałego inwalidztwa kredytobiorcy.

Każda forma zabezpieczenia kredytu pozwala zmniejszyć ryzyko zarówno kredytobiorcy jak i kredytodawcy. Wiele z powyższych ubezpieczeń nie jest obowiązkowych, ale warto zastanowić się, czy nie pozwolą nam spać spokojniej.

Więcej informacji na temat ubezpieczeń kredytów marki Seat znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/SEATPolska