Co zrobić, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie ma polisy OC?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu. Jednak, pomimo nałożonego obowiązku, wielu kierowców porusza się po drogach bez ważnej polisy. Co zatem zrobić w razie kolizji z takim kierowcą? Lub co gorsza, jak postąpić w sytuacji, kiedy uczestnik uciekł z miejsca wypadku nie pozostawiając po sobie żadnych informacji personalnych lub rejestracyjnych?

Po pierwsze: opanowanie.

Najważniejsze, to nie popadać w panikę. Nie podlega wątpliwości fakt, że wypadek jest sytuacją mocno stresującą, jednak zachowanie zimniej krwi oraz zdrowego rozsądku pomoże lepiej rozwiązać zaistniały problem.
Najważniejsza czynność- to oczywiście jak najszybsze wezwanie służb mundurowych, zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz udzielenie pomocy potencjalnie poszkodowanym w wypadku.
Po przybyciu na miejsce służb mundurowych, każda zajmie się swoimi ściśle wytyczonymi zadaniami.
Dla policji czynnością tą jest zbieranie informacji niezbędnych do ustalenia winowajcy zdarzenia. W przypadku podejrzenia ucieczki z miejsca zdarzenia, funkcjonariusze będą opierali się na zeznaniach świadków, oraz ewentualnie przystąpią do zabezpieczenia i zebrania materiału dowodowego, umożliwiającego identyfikację zbiegłego uczestnika zdarzenia.

Gdy sprawca kolizji pozostaje nieznany…

W takim wypadku możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie poniesionych strat w wyniku zdarzenia przysługuje tylko w sytuacji, gdy jeden z uczestników poniósł śmierć lub rekonwalescencja uszczerbku na zdrowiu trwała dłużej niż 14 dni. W innych przypadkach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, odpowiedzialny za likwidację szkód w sytuacji nieznanego sprawcy, ma prawo odrzucić wniosek bez jego dalszego rozpatrywania.

Jeśli sprawca nie posiada ważnej polisy OC…

Droga postępowania nie odbiega od tej podczas „zwykłego” wypadku.
Należy sporządzić oświadczenie o przebiegu zdarzenia oraz oświadczenie o braku ważnego ubezpieczenia OC. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostanie jednak wezwanie policji, która sporządzi niezbędne dokumenty na miejscu. Unikniemy w ten sposób kłopotów związanych z niewłaściwym sporządzeniem dokumentów będących podstawą do dochodzenia rekompensaty.

Posiadane dokumenty m.in.: oświadczenie sprawcy/notatkę policyjną, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, oświadczenie o braku polisy AC, dokumenty świadczące o wysokości poniesionej szkody można złożyć w dowolnym zakładzie ubezpieczeń, który zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z ustawą, każdy z zakładów ubezpieczeń musi zebrać wymagany komplet dokumentów i przekazać je do UFG w celu wypłacenia przysługujących poszkodowanemu świadczeń.

Poniższy film powinien rozwiać resztę wątpliwości: