Czy ubezpieczenie na życie jest elastyczne?

Dobre ubezpieczenie na życie oznacza, że zarówno zakres ochrony, jak i suma ubezpieczenia są dokładnie dostosowane do naszych wymagań – tyle mówi teoria. O ile w przypadku krótkoterminowego ubezpieczenia na życie względnie proste jest dobranie odpowiednich warunków – o tyle w ubezpieczeniach zawieranych na dłuższy okres (lub bezterminowych, czyli dożywotnich) sprawy zaczynają się komplikować.

Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest możliwość nagłej i niespodziewanej zmiany naszej sytuacji finansowej, zawodowej i rodzinnej na przestrzeni upływających lat. Gdyby suma ubezpieczenia i powiązana z nią składka ubezpieczenia na życie pozostawały niezmienne przez cały okres trwania polisy, mogłaby ona przestać zapewniać nam pożądaną ochronę.

Na szczęście duża część Towarzystw Ubezpieczeniowych dostrzegła ten problem i oferuje metody dostosowania ubezpieczenia na życie do zmieniających się warunków – często pozwalając na korekty zarówno w górę, jak i w dół.

Możliwe jest na przykład podwyższenie sumy ubezpieczenia (z czym wiąże się oczywiście wyższa składka) – dzięki czemu zawarte jeszcze w innej sytuacji finansowej ubezpieczenie pozwoli nam w razie zaistnienia nieszczęścia utrzymać wypracowany przez lata poziom życia. Wiąże się to albo z renegocjacją dotychczasowej umowy – albo wykupieniem specjalnego rozszerzenia, nie powinno jednak stanowić większego problemu.

Jeżeli nasza sytuacja się pogorszy – uwzględniająca to umowa pozwoli na czasowe wstrzymanie opłacania składki lub jej znaczące obniżenie. Oczywiście odbije się to na wysokości sumy ubezpieczenia – ale ułatwi przetrwanie czasów trudniejszych pod względem finansowym.

Zmiana sytuacji rodzinnej – na przykład małżeństwo czy narodziny dziecka – powoduje, że chcemy objąć ochroną dodatkowe osoby. Oczywiście możemy wykupić osobne ubezpieczenie – ale znacznie korzystniejsze (zarówno pod względem finansowym, jak i prostoty obsługi) będzie rozszerzenie dotychczasowego.

Elastyczność dużej liczby ofert sprawia, że bardzo dobrym pomysłem jest podpisanie umowy ubezpieczenia na życie w młodym wieku – pozwoli to na uzyskanie wyjątkowo korzystnych warunków, a dostosowaną do (zazwyczaj) niewielkich możliwości finansowych młodego człowieka składkę i sumę ubezpieczenia będzie można w przyszłości zaadoptować do zmieniających się warunków.