Czy warto ubezpieczyć laptopa?

Ochrona majątku elektronicznego od różnych ryzyk to szansa na uniknięcie strat materialnych przez firmy, to również szansa na pozyskanie klientów przez firmy ubezpieczeniowe, które przygotowały dla zainteresowanych bogatą ofertę usług.

Komputery przenośne coraz częściej znajdują się na wyposażeniu biur, zastępując stacjonarne maszyny. Korzyści stosowania notebooków dla firmy jest wiele. Są one coraz tańsze, zajmują mniej miejsca i każdy pracownik może dzięki nim zabrać pracę do domu. Niestety w związku z tym zwiększa się także ryzyko zniszczenia oraz kradzieży. Komputer przenośny może stanowić łatwy łup dla złodzieja podczas podróży tramwajem czy autobusem. Czy można się zabezpieczyć przed takim ryzykiem? Przyjrzyjmy się szczegółom takich ubezpieczeń.

Kto może ubezpieczyć laptopa

Bardzo trudno jest ubezpieczyć pojedynczy komputer. Dobrym wyjściem dla prywatnej osoby fizycznej jest wykupienie polisy mieszkaniowej, która zapewnia ochronę przed konsekwencjami ewentualnego włamania, pożaru bądź powodzi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to najczęściej jedynie sprzętu znajdującego się w ubezpieczonym mieszkaniu. Jeśli laptop zostanie skradziony poza nim, dochodzenie roszczeń nie da pożądanych efektów. Oferta ubezpieczenia laptopa skierowana jest najczęściej do przedsiębiorców. Większość firm ubezpieczeniowych proponuje ofertę polisy na sprzęt elektroniczny. Może ona dotyczyć zarówno elektroniki stacjonarnej jak i przenośnej, w pomieszczeniach firmy, jak i poza nimi.

Od czego można ubezpieczyć laptopa

Najczęściej towarzystwa deklarują się rekompensować szkody wynikłe z kradzieży z włamaniem, rabunku, ognia, powodzi, katastrofy budowlanej, dewastacji i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo możliwe jest także ubezpieczenie sprzętu znajdującego się poza budynkiem firmy. Jednak istnieje szereg ryzyk, za które firmy ubezpieczeniowe nie chcą brać odpowiedzialności. Wymienić tu można:

-  zalanie laptopa, które powstało w wyniku złego stanu technicznego elementów budynku bądź nieprawidłowego zabezpieczenia okien,
–  wszelkie defektów estetycznych, np. zadrapań,
–  zepsucie sprzętu, które jest wynikiem niedopatrzenia użytkownika, takie jak zalania kawą czy upuszczenie laptopa.

Nierzadko spotyka się również ograniczenie „wieku komputera”. Towarzystwa Ubezpieczeniowe często nie chcą wypłacać odszkodowania za laptop, który ma więcej niż 5 lat. Dodatkowym wyłączeniem bywa wielkość szkody, która w przypadku przenośnego sprzętu elektronicznego nie może być mniejsza niż 200 – 300 PLN.

Co z danymi

Wartość laptopa to zazwyczaj nie tylko koszt samego urządzenia. Często zapisane na nim dane są wielokrotnie od niego cenniejsze. Ubezpieczenie może objąć także wypłatę odszkodowania za utratę danych, lecz pod pewnymi warunkami. Firmy ubezpieczeniowe wymagają systematycznej archiwizacji wszystkich danych na przenośnych nośnikach, w określonych odstępach czasu. W przypadku zniszczenia laptopa, ubezpieczyciel pokryje koszty tylko tych danych, które zostały zgromadzone od momentu wymaganej ostatniej archiwizacji.

Pomimo tego, że ubezpieczenie komputerów przenośnych nie zawsze obejmuje taki zakres, jaki byśmy sobie życzyli, jednak warto zainwestować w to ubezpieczenie. Nie tylko laptop jest ważny. W mieszkaniu przechowujemy wiele drogich sprzętów. Warto ubezpieczyć nasze wyposażenie w ofercie assistance.