Dlaczego warto posiadać ubezpieczenia komunikacyjne?

Właściciele samochodów są narażeni na rozmaite zagrożenia, które dotyczą m.in. kradzieży samochodu czy skutków kolizji drogowej. Wydarzenia te pociągają za sobą problemy finansowe. Dlatego warto posiadać stosowne ubezpieczenia komunikacyjne, które pomogą nam zniwelować ewentualne straty. 

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest bardzo rozwinięty, dlatego wystarczy poszukać, aby znaleźć to, czego potrzebujemy. Jakie są ubezpieczenia komunikacyjne? Które warto kupić? Artykuł ten ma na celu przybliżenie odpowiedzi na te i inne pojawiające się pytania, dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wiadomości ogólne

Rynek ubezpieczeń rośnie z każdym dniem, ponadto każda firma posiada bogatą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Spośród nich wyróżnić można opcje podstawowe, jak również rozmaite dodatkowe warianty, które zadowolą każdego użytkownika ruchu drogowego. Pamiętajmy również, że gdy zdecydujemy się na wykupienie wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych, wówczas towarzystwo zaproponuje nam atrakcyjny rabat. Podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne to AC, OC, NNW oraz Assistance.

Dlaczego musimy kupić OC?

Na mocy prawa, wg artykułu 23 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi kupić ubezpieczenie OC. Dlatego, bez względu na to, czy nasz samochód stoi wyłącznie w garażu, czy wciąż nim jeździmy, musimy je posiadać. Zazwyczaj taką umowę podpisujemy na 12 miesięcy, a brak wcześniejszego wypowiedzenia skutkuje przedłużeniem o kolejne 12 miesięcy.
Celem ubezpieczenia OC jest ochrona innych uczestników ruchu, którzy ucierpieli w wypadku spowodowanym z naszej winy. Przykładowo, gdy wymusimy pierwszeństwo i spowodujemy wypadek, który doprowadzi do uszkodzenia innego pojazdu, wówczas nasz ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy tamtego samochodu. Pamiętajmy zatem, że będąc uczestnikami ruchu drogowego odpowiadamy nie tylko za własne zdrowie i bezpieczeństwo, ale także za pozostałych jego uczestników.

Jaki zakres ochrony posiada ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC należy do dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, o których zakupieniu decydujemy wyłącznie sami. Skierowane jest szczególnie do posiadaczy drogich, nowych oraz kredytowanych samochodów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem sytuacje związane z kradzieżą, uszkodzeniem samochodu przez nieprzewidziane zdarzenia, tj. grad, ulewny deszcz, upadek drzewa bądź inne przedmioty. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależna jest od różnych elementów min.: wartości rynkowej samochodu, marki, wieku itp. Zatem, powinniśmy się gruntownie zastanowić nad kupieniem ubezpieczenia AC, jeśli posiadamy drogi samochód, który dodatkowo jeszcze spłacamy.

Ubezpieczenie NNW

Drugim dodatkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które powinniśmy kupić jest NNW, czyli polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ochrona ubezpieczeniowa w tym wypadku obejmuje zarówno kierowcę, jak i jego pasażerów. Sumę ubezpieczenia wybieramy sami i min. od niej zależy wysokość opłacanej przez nas składki. Dla przykładu, jeśli ubezpieczymy się na 10 000 zł i utracimy zdrowie w 10%, otrzymamy rekompensatę w wysokości 1 000 zł. Pamiętajmy jednak, żeby przed podpisaniem polisy gruntownie ją przeczytać i uniknąć przykrych niespodzianek, np. sytuacji wyłączeń, w wyniku których nie otrzymamy odszkodowania.

Assistance

Ostatnim dodatkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest Assistance, które otrzymujemy najczęściej jako gratis wykupując OC lub AC. Ubezpieczenie to obejmuje swoją ochroną takie sytuacje, jak: holowanie do określonej kwoty, naprawę samochodu na miejscu zdarzenia do określonej kwoty, przewóz kierowcy i pasażerów z miejsca wypadku, złomowanie pojazdu oraz parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym do określonej kwoty.