Jak dzielimy leasing?

Leasing to umowa najmu lub dzierżawy ruchomych rzeczy trwałych lub nieruchomości. Taka sytuacja kreuje szanse na użytkowanie, bez przymusu kupna danych dóbr materialnych. W momencie wyboru leasingu warto pamiętać o jego czterech rodzajach, z których każdy ma swoje zalety i wady.

Podział leasingu samochodowego, stosuje się pod względem podmiotu, który udziela leasingu (bezpośredni i pośredni) oraz ze względu na skutki podatkowe czyli kapitałowy i operacyjny.

Leasing bezpośredni

Jest wtedy, gdy udzielający leasingu, jest producentem jakiegoś dobra zbywalnego. Wielokrotnie mamy z tym do czynienia w przypadku samochodów. W leasingu bezpośrednim niejednokrotnie posiadamy alternatywę zamiany produktu używanego na nowszy. Ponadto są to umowy krótkie – po finalizacji okresu trwania transakcji, rzecz wraca do leasingującego. Jest to opcja mniej kosztowana, od leasingu pośredniego, ze względu na brak opłat dla pośrednika.

Leasing pośredni

Leasing pośredni to oferta firmy zajmującej się osobną dziedziną usług, która wyspecjalizowała się w leasingu. Zajmuje się zakupem konkretnej rzeczy dla klienta, po czym wynajmuje mu produkt. Umowy są zawiązywane na dłuższy czas. Zakończenie kontraktu ma trzy warianty: produkt zostaje u leasingodawcy, może być odsprzedany klientowi lub osobie trzeciej.

Leasing kapitałowy

Oznacza, iż przedmiot leasingowy jest traktowany jako własność klienta przez cały czas trwania umowy. Leasingobiorca ma więc, za zadanie dopełnić wszelkich obowiązków związanych z użytkowaniem danego przedmiotu, ale także posiada uprawnienia z tego tytułu. Klient po spłacie wszystkich rat, które posiadają część kapitałową i odsetkową, nabywa prawa całkowitej własności. Jest to jednak oferta najczęściej na przybliżony okres amortyzacji przedmiotu i nie może być wcześniej zerwana.

Leasing operacyjny

Również dostępny jest w firmach zajmujących się leasingiem na samochód. Pod względem rachunkowym, przedmiot stanowi własność firmy leasingowej oraz to ona ma za zadanie utrzymać daną rzecz w dobrym stanie. Klient jedynie spłaca raty czynszu leasingowego. Usługa ta dopuszcza możliwość wcześniejszego odstąpienia od umowy. Kontrakt obejmuje okres krótszy niż czas pełnej amortyzacji, która oznacza zmniejszenie wartości rzeczy ze względu na jej użytkowanie lub starzenie.

Posiadając rozeznanie względem różnic, pomiędzy danymi typami leasingu, można wybrać taki, który najbardziej odpowiada Naszym potrzebom.