Jak poradzić sobie po stłuczce za granicą?

Nawet najlepszemu kierowcy zdarzyć się może wypadek lub stłuczka. Większość użytkowników dróg zna zasady, którymi kierować się trzeba, kiedy do takiej sytuacji dojdzie w Polsce. Co zrobić, kiedy kolizja ma miejsce poza granicami naszego kraju?

Przede wszystkim – nie wolno panikować. Mówi się, że przezorny zawsze ubezpieczony, więc ważne jest, aby jeszcze przed wyjazdem za granicę pobrać ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wydrukować druk oświadczenia o zderzeniu drogowym w polsko-angielskiej wersji. Znacznie ułatwi to całą procedurę, kiedy dojdzie do wypadku. Kiedy posiadamy taki druk, dalszy schemat zachowania zależny jest od tego, kto jest sprawcą zdarzenia.

Chwila nieuwagi i mamy stłuczkę

Ups! Zagapiłeś się, zamyśliłeś, zagadałeś z pasażerem i stało się – spowodowałeś kolizję. Jeżeli nie posiadasz wcześniej wymienionego przez nas druku, przygotuj kartkę i długopis, i samodzielnie spisz oświadczenie. Ważne, żeby w piśmie zawrzeć następujące informacje:

  • twoje dane osobowe,
  • jeżeli nie jesteś właścicielem pojazdu – podaj dane osobowe właściciela,
  • numer polisy OC i nazwa ubezpieczyciela
  • marki pojazdów, numery i kraje rejestracji
  • data i miejsce zdarzenia
  • opis zdarzenia
  • podpisy obu stron zdarzenia

Wszystkie polisy zapewniają kierowcy ochronę, jeżeli z jego winy obrażenia odniosą osoby trzecie. Oznacza to, że nie będzie musiał z własnych funduszy pokrywać kosztów ich ewentualnego leczenia. W ramach ubezpieczenia z odpowiedzialności cywilnej za zdarzenie zwolnieni są także pasażerowie pojazdu, którego kierowca spowodował wypadek. Ze względu na rodzaj ubezpieczenia, który wymagany jest w danym kraju, Europę podzielić można na trzy strefy:

- kraje Unii europejskiej, na których terenie obowiązuje nasze rodzime OC,

- kraje członkowskie Systemu Zielonej Karty, które wymagają dodatkowego dokumentu potwierdzającego ważność naszego OC (tzw. Zielonej Karty). Dokument najczęściej dołączany jest do OC za darmo.

- kraje które nie są członkami Systemu Zielonej Karty – wymaga się w nich wykupienia dodatkowego, czasowego ubezpieczenia.

Nie twoja wina, ale twoje zmartwienie – jak uzyskać odszkodowanie za stłuczkę za granicą?

W sytuacji, kiedy to nie ty spowodowałeś wypadek, w twoim interesie leży dokładne spisanie oświadczenia oraz zadbanie o to, by sprawca je podpisał. Jeżeli nie chce przyznać się do winy, pozostaje jedynie wezwanie policji. Istnieją dwie drogi, za pomocą których uzyskać można odszkodowanie z polisy sprawcy:

  • przedstawić wniosek organowi odszkodowawczemu kraju, w którym doszło do zdarzenia,
  • złożyć wniosek o odszkodowanie u ubezpieczyciela sprawcy w swoim własnym kraju. Jeżeli takowego przedstawiciela nie ma, sprawę poprowadzi Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Stosując drugą drogę znacznie ułatwimy sobie życie – nie będziemy musieli obawiać się bariery językowej i problemów, które może ona spowodować.

Najważniejsze to czuć się bezpiecznie

Planując zagraniczny wyjazd chcemy przede wszystkim czuć się komfortowo i bezpiecznie. Żeby drobne stłuczki nie przyćmiły nam całej przyjemności płynącej z wyjazdu, warto zastanowić się nad zakupem dodatkowych pakietów ubezpieczeń. Samo OC nie zawsze wystarczy, ponieważ nie uwzględnia ono wielu czynników, które prowadzić mogą do uszkodzenia pojazdu.