Jak sprawdzić ważność ubezpieczenia OC pojazdu?

Wchodząc na stronę internetową Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub klikając w podany link: https://zapytania.oi.ufg.pl/SASStoredProcess/guest?with=zpp1 można sprawdzić w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym konkretny pojazdu (musimy znać numer rejestracyjny oraz VIN) ma wykupioną polisę OC.
Informacja ta może być szczególnie przydatna dla osób decydujących się na zakup pojazdu, które nie są pewne co do aktualności polisy.

Do lutego 2012r możliwość sprawdzenia takich informacji miały przede wszystkim osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych oraz instytucje ubezpieczeniowe. Jednak dzięki nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 104 ust. 9 ) która obowiązuje od 11 lutego 2012r oraz wprowadzeniu licznych ułatwień technicznych narzędzie stało się coraz popularniejsze wśród osób prywatnych oraz firm, a obecne zapytania w ciągu roku opiewają na liczbę setek tysięcy.

Czym właściwie jest UFG?

UFG to skrót oznaczający Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucję powołaną w 1990r jako skutek rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce.
Jednym z głównych zadań funduszu jest wypłacanie odszkodowań wobec osób poszkodowanych, powstałych w wyniku niezawarcia umowy ubezpieczenia przez posiadaczy pojazdów mechanicznych lub rolników prowadzących gospodarstwa rolne.

Fundusz pokrywa również roszczenia wierzycieli w przypadku ogłoszenia upadłości przez zakłady ubezpieczeń, jeśli majątek dłużnika nie jest wystarczający do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty może stanowić równowartość 30 tys. euro.