Link4 wspiera Twoją rodzinę!

Karta Dużej Rodziny to system zniżek uprawniający rodziny (2+3) do tańszego korzystania z ofert instytucji kultury lub firm. Link4 przystąpiło do programu Karty Dużej Rodziny, dzięki czemu rodziny wielodzietne mogą korzystać z dodatkowych zniżek na ubezpieczenia. 

Link4 a Karta Dużej Rodziny

Link4 dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny zaoferowało 5% zniżki przy wykupieniu ubezpieczenia OC i pakietu OC+AC oraz 50% zniżki na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków; 30% zniżki przy wykupieniu ubezpieczenia na mieszkania i domu oraz 15% zniżki na ubezpieczenie turystyczne. Warto dodać, że zaproponowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe zniżki łączą się również z innymi promocjami, jakie oferuje Link4.

Na temat przystąpienia Link4 do programu Karty Dużej Rodziny wypowiedziała się Marlena Piekut, dyrektor Pionu Sprzedaży Direct w Link4 i inicjatorka przystąpienia do Programu Karta Dużej Rodziny. Powiedziała, że przystąpienie do programu jest jedynie częścią polityki prorodzinnej, jaką Link4 wdraża w firmie. W samej organizacji towarzystwo również prowadzi działania mające ułatwić funkcjonowanie dużych rodzin. Za prorodzinną aktywność firma została nawet nagrodzona przez parę prezydencką nagrodą „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Przykładowe inicjatywy prorodzinne w LINK4:

Dla pracowników Link4, którzy mają dużą rodzinę, w siedzibie firmy zostały przygotowane pokoje wypoczynkowe, specjalnie dostosowane do potrzeb dzieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pociechy pracowników mogą towarzyszyć rodzicom w pracy – jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowo, dla przyszłych ojców, pracujących w Link4, przygotowywane są specjalne warsztaty „Tatą być”, które mają za zadanie przygotować przyszłych ojców do swojej nowej roli.

Rodzicom pracującym w Link4 przysługuje płatny dzień wolny do wykorzystania na takie uroczystości jak rozpoczęcie roku szkolnego/przedszkolnego.

Podczas indywidualnych rozmów z przyszłymi mamami ustalane są rozwiązania dotyczące pracy, które pomogą im w pogodzeniu działalności zawodowej z nową rolą np. kobieta w ciąży może liczyć na skrócenie czasu pracy do 4 godzin dziennie przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia.

Poza tym pracownikom oferowany jest cały wachlarz szkoleń i kursów dotyczących m.in.: bajkoterapii, adaptacji przedszkolnej, bezpieczeństwa na drodze i w sieci czy zdrowego żywienia.

Samo pomieszczenie, w którym mieści się firma, również sprzyja młodym rodzicom. W siedzibie firmy znajdują się pokoje przystosowane do przewinięcia i wykąpania niemowlęcia. Ponadto, do dyspozycji pracowników znajdują się mobilne stoliki z zabawkami dla dzieci, które każdy pracownik może ustawić przy swoim miejscu pracy.