Nowelizacja ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Jesteśmy zabezpieczeni i ubezpieczeni z każdej strony.

Przed wspomnianymi zmianami w prawie ubezpieczeniowym, mogliśmy mniej lub bardziej świadomie doprowadzi ć do sytuacji, w której nasze auto zostało ubezpieczone w dwóch towarzystwach jednocześnie lub w żadnym z nich. Niestety, każdy z tych wypadków ma swoje gorzkie, finansowe konsekwencję. Podwójne ubezpieczenie to obowiązek zapłacenia dwóch składek, natomiast jego brak- oznacza mandat w wysokości od 340zł do nawet 3200zł w przypadku aut osobowych.
By rozwiać wątp liwości kierowców oraz przybliżyć postanowienia nowych przepisów, przytaczamy najistotniejsze zmiany, które bezpośrednio dotyczą wszystkich właścicieli pojazdów.
Dla ochrony interesu kierowców postanowiono zmienić dotychczas niekorzystne przepisy. I tak z chwilą wejścia w życie nowelizacji, wszystkie polisy zawarte po 11 lutego 2012 roku podlegają automatycznemu przedłużeniu.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli posiadamy ubezpieczony pojazd od dziś nie musimy martwić się terminem zakończenia polisy, ponieważ przedłuży się on bez naszej ingerencji na kolejny okres. Dodatkowo zakład ubezpieczeniowy dokonujący przedłużenia w przeciągu 14 dni będzie miał obowiązek powiadomić nas o tym fakcie.
Jeśli jednak, po automatycznym przedłużeniu znajdziemy na rynku korzystniejszą ofertę, możemy w każdej chwili zdecydować się na zmianę firmy ubezpieczeniowej. W tym celu należy przedstawić kopię nowej polisy oraz wysłać wypowiedzenie pocztą dotychczasowemu ubezpieczycielowi. W tym miejscu trafiamy na kolejną zmianę. Ponieważ za datę wypowiedzenia umowy uznaje się datę stempla pocztowego, nie jak do tej pory datę doręczenia. W przypadku rezygnacji, „stare” towarzystwo ubezpieczeniowe może domagać się wyrównania zapłaty za czas ubezpieczenia do dnia jego wypowiedzenia.

Przerzucenie odpowiedzialności na firmy ubezpieczeniowe

Kolejną istotną zmianą jest obowiązek nałożony na firmy ubezpieczeniowe , nakazujący poinformowania właściciela pojazdu na 14 dni przed zakończeniem trwającej polisy o propozycji nowej taryfy. To rozwiązanie pomaga uniknąć popadnięcia w pułapkę ubezpieczeniową, gdyż daje wystarczająco dużo czasu na rynkowe poszukiwania atrakcyjniejszej ofert y, oraz ewentualne zmiany w ustawowym terminie 1 dnia przed wygaśnięciem polisy.

Jeśli sprzedałeś lub kupiłeś pojazd

I ostatnia z opisanych zmian: dla osób sprzedających lub kupujących pojazd, które najczęściej popadały w pułapkę podwójnego ubezpieczenia, myśląc, iż nie muszą wypowiadać ubezpieczenia poprzedniego właściciela pojazdu.
Obecnie, nie trzeba już pamiętać o wypowiedzeniu umowy zbywcy pojazdu na dzień przed jej zakończeniem. Traci ona swoją ważność wraz z końcem okresu ubezpieczeniowego.

Słowem podsumowania…

Po wprowadzonych zmianach, właściciele pojazdów mogą odetchnąć z ulgą. Nie muszą już każdego roku zgłaszać chęci przedłużania posiadanej polisy, co gwarantuje ciągłość ubezpieczenia. Z drugiej strony: ustawodawca umożliwił wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy, eliminując możliwe nadużycia wynikające z zapisu. Takim zmianą mówimy tak i czekamy na kolejne, poprawiające komfort życia.