Rynek ubezpieczeń roku 2012-ego w liczbach.

Przedstawiamy krótki raport który może zainteresować wszystkich kierowców o analitycznym usposobieniu. Ile musiały wydać firmy ubezpieczeniowe z tytułu wypłat odszkodowań? Które z form ubezpieczeń przynoszą najmniejsze korzyści ubezpieczycielom? Z jakim wynikiem finansowym zakończyły rok 2012 firmy ubezpieczeniowe? Oraz, co najważniejsze dla wszystkich kierowców: jak wyniki finansowe wpłyną na wysokość składek w 2013r?

Ile wydały firmy ubezpieczeniowe?

W całym 2012r towarzystwa ubezpieczeniowe musiały wypłacić swoim klientom odszkodowania na kwotę 39,97 mld zł. Zdecydowana większość wypłaconych środków to zobowiązania wobec klientów zawierających ubezpieczenia na życie. Pomimo największej sumy wypłat nie ta forma ubezpieczenia jest najmniej opłacalna z punktu widzenia ubezpieczyciela. Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowanie za tanim pozostaje ubezpieczenie OC, którego wysokość wobec kalkulacji ryzyka zdarzenia pozostaje ciągle za niska. By poprawić sytuację, KNF w październiku ubiegłego roku rozesłała pisma do firm ubezpieczeniowych, w którym apelowała by cena polisy była ustalana na podstawie faktycznego stanu ryzyka. Apel ten jest mocno uzasadniony w wynikach finansowych, ponieważ jak wylicza PIF firmy ubezpieczeniowe były zmuszone dopłacić z własnych środków kwotę 427 mln. zł . Dlaczego powstał tak duży deficyt w OC? Jak pokazują dane statystyczne, pomimo zmniejszania się liczby szkód w porównaniu z rokiem 2011 o 7% średnia wartość odszkodowania wzrosła o 405zł, do kwoty 5409 zł. Biorąc pod uwagę wzrost cen polis, który nie przekroczył 10% oraz wciąż zaniżane stawki ubezpieczeń, będące wynikiem wojny cenowej pomiędzy towarzystwami, wynik roczny nie mógł być inny. Oczywiście skutki walki są ostatecznie zadowalające dla każdego klienta, jednak zysk pozostaje wyłącznie pozorny. Firmy będę musiał obrobić straty powiększając przychody chociażby na ubezpieczeniach AC.

Jednak pomimo poniesionych strat w sektorze ubezpieczeń OC tendencja w roku 2012 wydaje się być zadowalająca, gdyż deficyt z roku 2011 wynoszący 638 ml.zł zmniejszył się do 427 mln.zł. Wzrost zysku o 12,4% przekładający się na kwotę 3,27 mld zł dały składki z tytułu ubezpieczeń na życie. Równie duży dochód przyniosły ubezpieczenia AC , gdzie wynik techniczny zwiększył się prawie dwukrotnie i wyniósł 725mln zł.

Jak wyniki finansowe mogą ostatecznie wpłynąć na składki ubezpieczeniowe w roku 2013?

Spadek liczby umów AC o 1,5%, nacisk wywierany przez KNF oraz ciągle powiększająca się liczba rejestrowanych w Polsce pojazdów sprawi, że firmy będą chciały w końcu zacząć zarabiać na obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Podwyżki cen wydają się być nieuchronne, zważywszy na przewidywaną tendencję do spadku zawierania umów o ubezpieczeniach dodatkowych. Wraz z wzrostem cen, coraz mniejsza grupa klientów zdecyduje się na wykupienie ubezpieczeń rozszerzonych, w tej sytuacji firmy chcąc utrzymać tegoroczne zyski mogą podnieść stawki składek OC.

Jak bronić się przed możliwymi podwyżkami?

Część klientów prawdopodobnie zrezygnuje z ubezpieczenia autocasco, co może okazać się kosztowną decyzją w przypadku szkody na pojeździe. Drugim sposobem jest skrupulatne przeszukanie rynku towarzystw ubezpieczeniowych, w celu odnalezienia firmy, która zapewni najtańsze ubezpieczenie.