Stłuczka za granicą – i co dalej?

Tegoroczne wakacje na razie są w fazie planowania, ale jeśli zamierzasz dojechać do miejsca docelowego samochodem, warto już teraz przemyśleć parę istotnych kwestii i przygotować się odpowiednio wcześniej, by nie dać się zaskoczyć przez niespodziewane sytuacje.

Międzynarodowe ubezpieczenie

OC wykupione w Polsce obowiązuje w 31 innych państwach, z czego 27 z nich należy do Unii Europejskiej. Wśród nich znajdują się Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Kraje spoza Unii, w których ważna jest Twoja polisa, to Andora, Islandia, Norwegia oraz Szwajcaria. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje również tzw. Zieloną Kartę, która obowiązuje również w innych stronach świata i jest dokumentem poświadczającym ważną polisę.

Przygotowanie do wyjazdu w trasę

Gdy będziemy już praktycznie spakowani do wyjazdu, warto na chwilę usiąść do komputera i ze strony internetowej Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych (http://pbuk.pl) wydrukować oświadczenie powypadkowe w języku angielskim, na wypadek kolizji z innym samochodem (tzw. accident statement) w dwóch kopiach. Dokumenty, które potwierdzają nasze OC są również w tym języku. Warto również zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą można wyrobić w dowolnym oddziale NFZ. Jeśli samochód, który prowadzimy, nie należy do nas, niezbędne jest posiadanie pełnomocnictwa na używanie go za granicą.

Nie panikuj!

Jeśli doszło do wypadku, pierwszą zasadą jest zachowanie zimnej krwi i odpowiednie zabezpieczenie miejsca wypadku. Należy bezwzględnie wezwać policję i dodatkowo pogotowie ratunkowe, gdy uczestnicy wypadku są ranni. Protokół wystawiony przez funkcjonariuszy jest podstawą do ubiegania się o wypłacenie odszkodowania. Kolejny ważny krok to spisanie oświadczenia powypadkowego. Nawet jeśli problemem jest bariera językowa, gdy wcześniej wydrukowaliśmy formularz ze strony PBUK, to nie powinniśmy mieć ze spisaniem oświadczenia większych problemów.

Jeśli wypadek miał miejsce w państwie, gdzie obowiązuje Zielona Karta, musimy koniecznie zawrzeć informacje o jej ważności i numerze, a następnie skontaktować się z Biurem Narodowym w danym kraju, którego numer jest napisany na odwrocie tego dokumentu.

Jeśli ze względu na uszkodzenia samochodu nie możemy kontynuować podróży, a nie jesteśmy sprawcami wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe osoby, która dokonała kolizji, powinno zapewnić nam holowanie lub auto zastępcze. W przeciwnym razie jesteśmy zmuszeni korzystać z naszego pakietu assistance i polisy AC. Warto pamiętać o zbieraniu wszystkich rachunków, na podstawie których będziemy mogli starać się o zwrot poniesionych kosztów.

Odszkodowanie po powrocie do Polski

Wakacje dobiegły końca i czas wracać do domu. Jeśli sprawcą kolizji był obcokrajowiec, musimy zgłosić się do polskiego oddziału jego firmy ubezpieczeniowej. Na rozpatrzenie naszego wniosku towarzystwo ubezpieczeniowe ma około 3 miesięcy. Jeśli nie nastąpi to we wspomnianym terminie, możemy złożyć wniosek o przejęcie likwidacji szkody do PBUK. Natomiast jeśli sprawcami jesteśmy my, niezbędne kwoty odszkodowania zostaną ściągnięte z naszej polisy OC przez przedstawiciela naszej firmy ubezpieczeniowej w kraju osoby poszkodowanej.

Nawet najlepszy kierowca przez chwilę nieuwagi może spowodować wypadek groźny zarówno dla jego zdrowia, jak i portfela. Dlatego pamiętajmy, że wakacyjne szaleństwo i sielankowa atmosfera nie zwalniają nas z bycia czujnym na drodze.