Ubezpieczenia dla rolników cz.3

Źródłem dochodu dla rolników są przede wszystkim trzoda chlewna oraz uprawy rolne. Ze względu na zapotrzebowanie, towarzystwa ubezpieczeniowe stworzyły odpowiedni produkt dla tej grupy społecznej. Co obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie dla rolników?

W dwóch pierwszych częściach gruntownie poruszony został temat ubezpieczenia zwierząt hodowlanych dla rolników. W tej części tematem będą uprawy rolne – czy można je również objąć  ochroną ubezpieczeniową?

Informacje ogólne

Obserwowane w naszym kraju zjawiska pogodowe zaskakują niemalże każdego. Trudno jest przewidzieć, czy będzie nam latem grozić susza czy może znów powódź. Tymczasem dla rolnika te informacje są bardzo istotne, gdyż warunkują jego zarobek. Szczególnie w przypadku upraw rolnych trudno zawierzyć wyłącznie sobie i szczęściu, warto więc wykupić stosowną polisę, która pozwoli ocalić gospodarstwo rolne od ruiny finansowej. Przeciętny rolnik planując uprawianie roli  nie myśli o ulewnych deszczach, suszy, czy gradobiciu. Jednak zdarza się, że w wypadku takich zdarzeń zniszczone zostają wszystkie zbiory, a tym samym całoroczny dochód. Rynek ubezpieczeń poszerzając swoja ofertę o polisy dla rolników liczy na duże zainteresowanie tejże grupy. Zwłaszcza, że ekologiczne rolnictwo stało się szczególnie opłacalne ze względu na produkowaną zdrową żywność. Także liczne dotacje Unii Europejskiej, takie jak: dopłaty bezpośrednie, fundusze strukturalne itp. zachęcają do inwestowania w tym kierunku.

Do tej pory istniały pewne przeszkody w zawieraniu ubezpieczeń dotowanych. Były nimi m.in.: brak możliwości elastycznej taryfikacji składek przez ubezpieczycieli, konieczność ubezpieczenia wielu ryzyk w pakiecie oraz brak wsparcia budżetu państwa w przypadku wystąpienia szkód katastroficznych.  Również pokrycie reasekuracyjne, zwłaszcza na ryzyko suszy było zwykle ograniczone poprzez niejasną interpretację definicji ryzyka suszy.
Zatem, oferta ubezpieczeniowa kierowana jest głównie do rolników bądź firm z sektora rolnego, w których posiadaniu jest gospodarstwo rolne. Natomiast umowa ubezpieczenia z dopłatą do składki może być wyłącznie zawarta w odniesieniu do powierzchni nie wyższej niż 300 ha w ramach  jednego gospodarstwa rolnego. Skutkować to będzie sytuacją, iż dofinansowanie Państwa będzie skierowane wyłącznie do gospodarstw rodzinnych, a nie do dużych gospodarstw rolnych, na których opiera się towarowa produkcja rolna.

Co obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie płodów rolnych?

Podstawowe ubezpieczenie płodów rolnych obejmuje swoją ochroną takie rośliny, jak: rozmaitego rodzaju zboża, rzepak, rzepik, kukurydzę, buraki cukrowe, warzywa gruntowe, drzewa, krzewy owocowe, chmiel. Natomiast po otrzymaniu przez ustawodawcę notyfikacji Komisji Europejskiej  polisa ta obejmie swoim zakresem również rośliny strączkowe, truskawki oraz tytoń.
Wykupując to ubezpieczenie rolnik może być pewien, iż w wypadku zaistnienia określonych wydarzeń niszczących jego uprawy, otrzyma stosowne odszkodowanie. Bowiem uprawy rolne najczęściej ubezpieczane są na wypadek huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych. Nasza umowa ubezpieczenia może obejmować zarówno wybrane ryzyka, jak również wszystkie wymienione zdarzenia, co wiązać się będzie oczywiście z wysoką składką ubezpieczeniową.

Towarzystwa ubezpieczeniowe dostosowują swoje pakiety do specyfiki prowadzonej produkcji, jak również oczekiwań rolników. Natomiast ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą do składki jest tzw. ubezpieczeniem od ryzyka katastroficznego, które obejmuje ochroną sytuację w przypadku zachwiania kondycji finansowej producenta rolnego. Wówczas rekompensata zostaje wypłacona, jeśli szkody w plonie głównym wyniosą wskazany prze ubezpieczyciela procent. Możliwe jest również wprowadzenie tzw. udziału własnego.

Podsumowując, właściciel gospodarstwa rolnego może ubezpieczyć zarówno swoje zwierzęta hodowlane, jak i uprawy rolne. Polisy takie są szczególnie atrakcyjne dla dużych producentów oraz właścicieli gospodarstw ekologicznych. Jedna nieprzewidziana katastrofa pogodowa może doprowadzić do ruiny wiele gospodarstw. Tymczasem posiadając takie ubezpieczenie będziemy wolni od tego rodzaju problemów.

O ubezpieczeniach płodów rolnych przeczytasz również tu:

http://www.cdr.gov.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-61/cdr-informuje-mainmenu-43/1132-ubezpieczenie-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2013r