Ubezpieczenie na życie – jak wybrać?

Coraz popularniejsze w Europie ubezpieczenie na życie zyskuje wielu zwolenników również w Polsce. Polisa na życie to takie zabezpieczenie, jakie możemy zapewnić sobie lub naszym bliskim. Umowę zawrzeć możemy na czas określony lub dożywotnio. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nam kilka rodzajów polis na życie. Poniżej przedstawimy kilka przykładów.

Ubezpieczenie na życie tradycyjne

Są to najczęściej polisy ochronne lub łączące dwie funkcje, a mianowicie ochronną i oszczędnościową. Ich najważniejszym zadaniem jest zapewnienie wypłacenia świadczenia rodzinie ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Dzięki wypłaconemu odszkodowaniu możemy np. uregulować długi czy zobowiązania kredytowego ubezpieczonego. Świadczenie na pewno pomoże również opłacić podatki spadkowe. Dzięki takiej pomocy finansowej, rodzina po śmierci ubezpieczonego może w pełni normalnie funkcjonować, nawet
w przypadku, gdy ta osoba była głównym żywicielem rodziny. Do tradycyjnych ubezpieczeń na życie należą również takie, które łączą ochronę z kapitałem. W ten sposób zbiera się majątek na przyszłość. Wraca on do ubezpieczonego albo w momencie osiągnięcia określonego wieku, albo w chwili rezygnacji z ubezpieczenia na życie. Czas ten jest dokładnie określony w umowie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują do tradycyjnego ubezpieczenia na życie dodatkowe umowy. Należą do nich dodatki:a

• na wypadek inwalidztwa,
• na wypadek śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku,
• na wypadek poważnej lub przewlekłej choroby.

Warto wiedzieć, że wśród ubezpieczeń ochronnych też możemy wyróżnić kilka typów. I tak, wybrać możemy, np. terminowe ubezpieczenie na życie. Charakteryzuje się ono tym, że jest najtańsze i ma jedną z prostszych konstrukcji. Umowę zawiera się na czas określony. Osoba ubezpieczona może liczyć na wypłatę odszkodowania tylko w przypadku śmierci i tylko w czasie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Inny rodzaj, to ubezpieczenie na całe życie. Wyróżnia się tym, że gwarantuje wypłatę świadczenia przez całe życie ubezpieczonego. Oczywiście wypłata następuje po śmierci. Składki opłaca się przeważnie do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Suma ubezpieczeniowa powiększa się dzięki zyskom wypracowanym przez firmę ubezpieczeniową. Jeszcze jeden rodzaj, to ubezpieczenie na życie i dożycie. Jego główną cechą jest to, że wypłata sumy świadczenia może nastąpić w momencie śmierci, jeśli dojdzie do niej podczas trwania umowy lub w przypadku dożycia przez ubezpieczonego wieku określonego w umowie.

Ubezpieczenie na życie z planem kapitałowym

To inny rodzaj polisy na życie. Łączy ona ochronę ubezpieczeniową z gromadzeniem kapitału na przyszłość, w ramach III filaru ubezpieczenia emerytalnego. Dostępnych jest kilka opcji, a różni je stosunek części ubezpieczeniowej do oszczędnościowej. To ubezpieczony podejmuje decyzję, która z tych dwóch rzeczy jest dla niego ważniejsza. Ten rodzaj ubezpieczenia może wykupić każdy, kto skończył 18 lat, ale nie przekroczył wieku 60 lat. Dzięki zabezpieczeniu przyszłości swoich bliskich, ten rodzaj ubezpieczenia na życie pozawala również gromadzić kapitał.

Jak wybrać sumę ubezpieczeniową?

To niewątpliwie bardzo trudna decyzja. Nie jest łatwo wycenić swoje życie. Trudno w ogóle mówić o określeniu w złotówkach wartości własnej egzystencji. Musimy zdać sobie sprawę, że ubezpieczenie na życie nie jest dla nas, ale dla naszych bliskich. Musimy wybrać taką kwotę, żeby po naszej śmierci bliscy mogli prowadzić normalny tryb życia. Musimy zadbać
o to, żeby standard życia naszych najbliższych nie uległ zmianie. Stąd wiadomo, że wybór sumy ubezpieczeniowej powinien być zależny od sytuacji finansowej ubezpieczonego i jego poziomu życia. Warto, wybierając wysokość sumy ubezpieczenia na życie, odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

• Na jakim poziomie są zarobki ubezpieczonego?
• Czy ubezpieczony ma jakieś oszczędności i ile wynoszą?
• Czy rodzina jest wstanie pokryć koszty pogrzebu?
• Jak duży spadek chce przekazać ubezpieczony rodzinie?
• Jak długo rodzina będzie potrzebowała pomocy finansowej?

Wydaje się, że udzielenie odpowiedzi na te zagadnienia, choć trochę pomoże w określeniu wysokości sumy ubezpieczeniowej. Niewątpliwie jednak potrzebna nam będzie pomoc analityka finansowego. Warto zwrócić uwagę, że sytuacja finansowa każdego z nas,
w ciągu życia, zmienia się wielokrotnie, dlatego raz wybrana suma ubezpieczenia na życie, może a nawet powinna ulegać zmianie.

Polecam również poniższy artykuł, który bardzo szczegółowo traktuje tą tematykę:

http://wyborcza.biz/finanse/1,105782,7490898,Zycie_na_polisie__Jak_wybrac_ubezpieczenie_na_zycie_.html