Ubezpieczenie OC bez tajemnic

Czy ubezpieczenie OC jest ważne?

Ubezpieczenie OC to pierwsze i najważniejsze w hierarchii ubezpieczenie komunikacyjne. Jest to wynik obowiązku nałożonego przez ustawodawcę na każdego użytkownika pojazdu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. W związku z tym zapisem każdy posiadacz pojazdu zobligowany jest do wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Kto może sprawdzić ważność ubezpieczenia?

Możliwość kontroli aktualnego ubezpieczenia posiada wiele służb mundurowych w kraju min: policja, organy celne, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego oraz instytucję odpowiedzialne za rejestrację pojazdów. Podczas kontroli drogowej, zatrzymany ma obowiązek przedstawić organowi legitymującemu dokumenty poświadczające o posiadaniu aktualnej polisy.

Co grozi, za nieposiadanie polisy?

Jeśli jednak kontrolowany nie może okazać wymaganych dokumentów, organ kontrolujący ma prawo przesłać zapytanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w ciągu 14 dni od daty kontroli. Jeśli wynik kontroli potwierdzi, że pojazd nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia, jego właścicielowi grożą bardzo wysokie kary pieniężne wynikające z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wysokość opłaty karnej za brak OC uzależniona jest od wielu czynników min.
-rodzaju pojazdu (samochody osobowy/ciężarowe)
-okresu pozostawania bez ochrony ( do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, powyżej 14 dni 100% opłaty karnej)
-minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku przeprowadzenia kontroli
W 2013r opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych wynosi: 3200zł(100%), natomiast dla aut ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów 4800zł(100%).
Tryb nakładania oraz wysokość naliczonych kar nie podlega negocjacją, a w razie braku zapłaty należność jest ściągana przy pomocy postępowania egzekucyjnego.
Oprócz wysoce nieprzyjemnych kwot ze strony UFG grozi nam mandat od służb kontrolujących, oraz możliwość odholowania pojazdu na parking policyjny.
Z opisu konsekwencji jasno wynika, że nie warto liczyć jedynie na szczęście. Jedynie dobrym rozwiązaniem jest świadomy wybór firmy ubezpieczeniowej, która będzie najkorzystniejsza dla nas. Dodatkowym zagrożeniem mogącym zwiększyć ilość problemów jest spowodowanie kolizji drogowej w czasie nieobowiązywania ubezpieczenia. W tej sytuacji, będziemy osobiście pociągnięci do odpowiedzialności finansowej w zakresie szkód, które spowodowaliśmy. OC może gwarantować wiele przydatnych rzeczy.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie OC?

Po pierwsze, należy zarezerwować trochę wolnego czasu. Rynek ubezpieczeń jest duży i dosyć rozproszony, stąd by przeprowadzić szerokie poszukiwania wyłaniające faworyta należy uzbroić się w cierpliwość.
Po drugie: warto korzystać z licznych wirtualnych porównywarek cen oraz multi-agencji oferujących analizę wielu firm w jednym miejscu. Mogą pomóc nam zaoszczędzić dużo czasu. Niestety – nie wszystkie firmy będą osiągalne dla nas poprzez takie agregaty:, dlatego by poznać całą ofertę do wielu towarzystw będziemy musieli zadzwonić lub udać się osobiście.
Po trzecie: należy zwrócić uwagę na wewnętrzną politykę cenową, jaką kieruje się firma: zniżki za bezszkodową jazdę, zwyżki za wiek kierowcy czy też miejsce zamieszkania.
Po czwarte i najważniejsze: kryterium wyboru powinna pozostać cena, ponieważ podstawą do wypłaty odszkodowania jest suma gwarancyjna wynikająca z zapisów ustawy, która jest taka sama, niezależnie od firmy.