Ubezpieczenie przyczepy lekkiej

Wielu kierowców, np. przed rodzinnym wyjazdem wakacyjnym lub przeprowadzką, decyduje się na zakup małej przyczepy samochodowej. Ułatwia ona przewóz dodatkowych przedmiotów o wadze równej nawet 500kg i wymiarach, które uniemożliwiają zmieszczenie się danego obiektu w samochodzie osobowym. Jej koszt to około 2-3 tysiące złotych za przyczepę jednoosiową oraz ok. 5 tysięcy złotych za taką, która posiada dwie osie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że do tej kwoty należy doliczyć jeszcze ubezpieczenie OC. Jak wygląda sytuacja z tzw. przyczepami lekkimi w polskim prawie?

Szkody z winy przyczepy

Większość szkód, jakie może wyrządzić przyczepa, pokrywane jest z ubezpieczenia OC samochodu, pod warunkiem, że jest z nim połączona lub odczepi się, jednak nadal będzie się toczyć po jezdni. Jednak w sytuacji, gdy przy ostrym zakręcie przyczepa odłączy się od pojazdu, przestanie się toczyć i będzie stanowić nieruchomą przeszkodę na drodze, prawo traktuje ją jako samodzielny pojazd. Według ustawy, w Polsce każdy pojazd dopuszczony do ruchu powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W powyższej sytuacji, wszelkie koszty naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych przez nieruchomą przyczepę zostaną pokryte z jej ubezpieczenia OC. Podobnie, jeśli przenosimy przyczepę własnoręcznie z jednego miejsca na drugie, bez pomocy pojazdu silnikowego. Jeśli podczas tego procesu zdarzy nam się jakiś wypadek lub uszkodzenie mienia, ich naprawa zostanie odliczona z OC przyczepy.

 Polisa ubezpieczeniowa dla przyczepy

Koszty ubezpieczenia dla przyczepki nie są wysokie – wahają się od 50 do 100zł rocznie, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto pamiętać również o regularnym przeglądzie stanu technicznego przyczepy. Posiada ona tablice rejestracyjne, co jest równoznaczne z dopuszczeniem do ruchu drogowego. Brak ważnego przeglądu i OC może narazić właściciela przyczepy na poważne wydatki związane z opłaceniem grzywny w razie rutynowej kontroli drogowej lub podczas kolizji. Jest to również przeszkodą w przypadku rejestracji naszej przyczepy w odpowiednim urzędzie.

W przystępny sposób o tym, czy zniżki OC przechodzą z samochodu na inne pojazdy (także na przyczepę samochodową), dowiesz się z filmu pani Kasi :)