Uszkodzony samochód służbowy – kto ponosi odpowiedzialność?

Posiadanie samochodu służbowego to duże ułatwienie, ale też wielka odpowiedzialność. Większość firm poza obowiązkowym OC, wykupuje dla swoich aut także ubezpieczenie AC. Mimo to, jeśli dojdzie do uszkodzenia pojazdu, pracownik może być wezwany do zapłaty odszkodowania. W jakich sytuacjach może się to przydarzyć?

Odpowiedzialność pracownika z tytułu zaniedbań w pracy

Jeśli przy odbieraniu samochodu pracownik nie podpisywał żadnych dodatkowych umów, najprawdopodobniej jedyne prawo jakie będzie miało zastosowanie, to opisana w Kodeksie Pracy odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania obowiązków pracowniczych lub popełnionych w pracy zaniedbań. W takim wypadku, jeśli dojdzie, np. do stłuczki, pracownik zapłaci firmie odszkodowanie za jej skutki, ale nie może zostać obciążony kwotą przekraczającą wysokość jego trzymiesięcznej pensji. Ma to jedynie zastosowanie wtedy, gdy do zdarzenia doszło z winy pracownika – jeśli nie miał on żadnego wpływu na wystąpienia zdarzenia, nie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Natomiast jeżeli pracownik spowoduje szkodę z premedytacją, będzie on musiał w całości pokryć koszty naprawy jej skutków.

Umowa użytkowania samochodu służbowego z obowiązkiem zwrotu

W sytuacji kiedy pracownik użytkuje samochód, który został mu powierzony z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się, jego odpowiedzialność za samochód jest już większa. Jeśli firma wykupiła ubezpieczenie AC, pieniądze na pokrycie szkód będą wypłacane z tytułu tego ubezpieczenia. Autocasco będzie przydatne wtedy, kiedy uszkodzenia samochodu nie powstały z winy pracownika i nie miał on żadnej możliwości by im zapobiec. Nie zmienia to faktu, że pracodawca może chcieć odszkodowanie za straty jakie w związku z tym poniosła firma. Jeżeli samochód został w jakiś sposób uszkodzony i wynika to bezpośrednio z winy pracownika, firma może od niego żądać zapłaty za jego naprawę oraz pokrycia kosztów jakie pracodawca mógłby zyskać, gdyby nie doszło do uszkodzenia. Będzie to miało zastosowanie bez względu na to czy do zdarzenia doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku czy umyślnie.

 

Żeby przynajmniej w części zabezpieczyć się przed dodatkowym kosztami jakie mogą wyniknąć, najlepiej upewnić się czy firma ma wykupione ubezpieczenie AC, a jeżeli nie, jak najszybciej zasugerować takie rozwiązanie. Obecnie wiele firm ubezpieczeniowych oferuje takie usługi także w formie direct, m.in. Link4 dzięki czemu sam proces trwa dosyć krótko, a może oszczędzić w przyszłości nieprzyjemnych sytuacji. Warto także dokładnie omówić z pracodawcą regulamin korzystania z samochodu służbowego.