Zderzenie ze zwierzyną. Kto pokryje koszta?

W przypadku kolizji z dzikim zwierzęciem pociągnięty do odpowiedzialności może zostać zarządca drogi, zarządca okręgu koła łowieckiego lub organizator polowania. Jednak w niektórych sytuacjach, za szkody powstałe w wyniku tego rodzaju zdarzenia drogowego, będziemy musieli zapłacić sami.

Kiedy za szkody zapłaci organizator polowania?

Jeśli do wypadku doszło podczas zorganizowanej nagonki na zwierzynę lub polowania, do odpowiedzialności pociągnięty zostanie zakład ubezpieczeń organizatora (koła łowieckiego lub prywatnego przedsiębiorcy), który według obowiązujących przepisów ma obowiązek wykupowania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Kiedy za szkody zapłaci koło łowieckie lub zarządca drogi?

Niewypełnienie obowiązków wynikających z art. 11 ust. 2 pkt 8 prawa łowieckiego mówiącego o:
-prawidłowym oznaczeniu dróg, na których przecinają się szlaki wędrówek zwierząt z jezdnią, po której poruszają się pojazdy
– uniemożliwienie lub ograniczenie migracji zwierząt poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci siatek czy płotów
może być podstawą do dochodzenia zadośćuczynienia za spowodowane w wyniku kolizji szkody.

Jak udowodnić szkodę?

Jeśli dojdzie do zdarzenia, niezbędne będzie udowodnienie,że na odcinku drogi, na którym doszło do kolizji, zaniedbany został którykolwiek z wyżej wymienionych obowiązków. Jako, że o właściwe oznakowanie dróg dba dzierżawca terenu/koło łowieckie we współpracy z zarządcą drogi, niezbędnym będzie ustalenie, kto zawinił w konkretnym przypadku. W zdecydowanej większości przypadków odszkodowanie pochodzi z AC, warto jednak zaopatrzyć się w pakiet assistance.

Kiedy zapłacimy z własnej kieszeni?

Jeśli niemożliwym będzie ustalenie właściciela zwierzęcia, które brało udział w kolizji, lub w przypadku gdy podmioty do tego zobowiązane wywiązały się z należnych im obowiązków w sposób właściwy, a do kolizji doszło na wskutek nieprzewidzianego zdarzenia losowego, do pokrycia szkód niestety zmuszeni będziemy sami. W takim przypadku najlepszą ochroną jest posiadanie polisy AC i NNW, które zapewnią spokój i pewność, że powstałe straty nie będą obciążały finansowo tylko nas.